Uw rechten

Wanneer u binnen Emergis behandeld of opgenomen wordt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Het kan wel zijn dat u zich als het ware voelt  ‘overgeleverd’ aan de instelling. Dan is het goed te weten dat u rechten heeft.

Die rechten staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In de WGBO staan algemene patiëntenrechten en in de Wet BOPZ staat welke rechten mogen worden beperkt als u gedwongen bent opgenomen.

U vindt hier informatie over uw rechten. Emergis heeft ook de brochure Uw rechten als cliënt. Deze geeft een overzicht van uw rechten en geeft antwoord op zoveel mogelijk vragen. U vindt er informatie voor cliënten die vrijwillig worden behandeld of zijn opgenomen en voor cliënten die gedwongen zijn opgenomen.

Printversie van deze paginaPrint