Uw rechten

Wanneer u binnen Emergis behandeld of opgenomen wordt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Het kan wel zijn dat u zich als het ware voelt  ‘overgeleverd’ aan de instelling. Dan is het goed te weten dat u rechten heeft.

Die rechten staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de Wet verplichte ggz (Wvggz). In de WGBO staan algemene patiëntenrechten en in de Wvggz staat welke rechten mogen worden beperkt als u gedwongen zorg krijgt.

U vindt hier informatie over uw rechten. Emergis heeft ook de brochure Uw rechten bij een vrijwillige opname of behandeling. Deze geeft een overzicht van uw rechten en geeft antwoord op zoveel mogelijk vragen. Voor mensen die verplichte zorg ontvangen is de folder Verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Printversie van deze paginaPrint