Centrale cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad van Emergis (CCE) zet zich in voor cliënten van Emergis. De CCE komt op voor belangen van cliënten met als doel de kwaliteit van de zorg binnen Emergis te verbeteren. De leden van de raad zijn zelf cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg.

Wat is de Centrale Cliëntenraad Emergis?
De Centrale Cliëntenraad Emergis (CCE) zet zich in voor de belangen van cliënten over heel Emergis. Waar nodig geeft zij advies om de zorg te verbeteren. De raad bestaat uit maximaal negen raadsleden. De raadsleden zijn cliënt, ex- cliënt of hebben affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg.

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) bepaalt dat cliënten in een zorginstelling recht hebben op medezeggenschap. De wet zorgt er ook voor dat de raad verschillende rechten heeft. Deze rechten zijn vastgelegd in de WMCZ. Dat is de basis waaruit de CCE werkt.

Wat doet de Centrale Cliëntenraad Emergis?

Adviesaanvragen
De CCE houdt zich bezig met cliëntenbelangen op beleidsniveau. Vanuit de Raad van Bestuur en de directeuren komen regelmatig adviesaanvragen, bijvoorbeeld over pilots die betrekking hebben op cliënten, samenwerkingsverbanden met andere organisaties, of de vraag of personeel naambordjes zou moeten dragen. De CCE bekijkt de adviesaanvragen vanuit cliëntperspectief en er worden zo nodig opmerkingen gemaakt, of vragen gesteld om de adviesaanvraag beter te kunnen beoordelen. Het uitgangspunt van de CCE is dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. De CCE geeft ook ongevraagd advies waar zij knelpunten signaleert.

Opmerkingen van cliënten
De CCE gaat aan de slag met met klachten, tips of opmerkingen die zij ontvangt van cliënten. Indien nodig gaat de raad in gesprek met de leidinggevende, directeuren of Raad van Bestuur. Raadsleden sluiten ook regelmatig aan bij werkgroepen binnen Emergis, om vanuit cliëntperspectief bij te dragen aan het maken van beleid.

Locaties van Emergis bezoeken is ook een onderdeel van het werk van de CCE. Op deze manier weet de CCE beter wat er speelt op een locatie en hoe daar gewerkt wordt.

Corina Pieterman, voorzitter CCE: “Medezeggenschap betekent dat je meepraat over een onderwerp en dat jouw ideeën worden meegewogen in de beslissing. Medezeggenschap is dan ook een van de belangrijkste taken van de centrale cliëntenraad Emergis (CCE). Door mee te praten over beleid en bijvoorbeeld mee te werken aan adviesaanvragen van de raad van bestuur, kunnen wij de belangen van alle cliënten behartigen. Ook van hen die daar zelf op dat moment minder goed toe in staat zijn.” Lees hier het hele verhaal.

Klachten, tips en opmerkingen
Heeft u klachten, tips of opmerkingen voor de CCE, neem dan contact op met ons. Onze contactgegevens zijn te vinden op de achterkant van deze folder. De CCE hoort graag van u zodat we samen kunnen bijdragen aan kwaliteit van zorg binnen Emergis.

Doorverwijzingen
De CCE is er voor groepsbelangen. Voor individuele klachten verwijzen we u door naar de patiëntvertrouwenspersoon (voor cliënten) en de familievertrouwenspersoon (voor familieleden van cliënten). Mochten zij meerdere klachten ontvangen over hetzelfde onderwerp dan worden wij hier geanonimiseerd van op de hoogte gebracht.

Werken voor de Centrale Cliëntenraad van Emergis?
Werken voor de CCE is een uitdagende, leerzame bezigheid in een gezellig team. Mocht u interesse hebben om werkzaamheden voor de CCE te verrichten of wilt u meer informatie, neem dan contact op met ons.

Hoe kunt u de CCE bereiken?

T 0113-26 72 95
E cce@emergis.nl
www.clientenraademergis.nl

Bezoekadres:
Oostmolenweg 101
4481 PM, Kloetinge
Ruimte 45

Ons kantoor bevindt zich op de hoofdlocatie, aan het restaurant tussen de balie en de cliëntenbibliotheek.

Postadres:
Postbus 253
4460 AR, Goes

Printversie van deze paginaPrint