Welkom op de FAQ-pagina met de meest gestelde vragen over ons afsprakenbeleid.

Waarom heeft Emergis een no-showbeleid?
Het komt te vaak voor dat iemand niet naar zijn of haar gemaakte afspraak komt. Dat betekent dat kostbare tijd verloren gaat. Uw behandelplan loopt hierdoor minder soepel en de behandelaar kan u maar ook een ander op het moment van de afspraak niet meer behandelen. Dit zorgt voor loze tijd in de agenda’s van behandelaren. Steeds meer zorginstellingen zoals ziekenhuizen, huisartsen en GGZ-instellingen werken met een no-showbeleid, zo ook Emergis.

Waarom worden de kosten van het wegblijftarief niet vergoed?
Op dit moment dekken zorgverzekeraars geen kosten voor het niet nakomen van een afspraak. Het niet nakomen van een afspraak is namelijk niet in het belang van uw gezondheid. Het is daarom extra belangrijk dat u bijtijds uw afspraak veranderd of afzegt.

Wie kan ik bellen bij vragen over mijn afspraak?
Dan belt u altijd naar het secretariaat of behandellocatie. Indien afgesproken, kunt u ook de behandelaar opbellen.

Wie kan ik bellen bij vragen over mijn factuur?
Dan belt u altijd naar de manager van de behandelaar. Andere afdelingen en personen kunnen u niet te woord staan met vragen rondom uw factuur.

Printversie van deze paginaPrint