Met welke verzekeraars heeft Emergis wel of geen contract voor 2024?

Emergis heeft afgelopen periode onderhandelingen gevoerd met diverse zorgverzekeraars over de contractafspraken Zorgverzekeringswet GGZ 2024. Wij hechten er grote waarde aan om betrokkenen te informeren omtrent de status en voortgang van deze gesprekken.

Emergis is inmiddels een gecontracteerde zorgaanbieder bij de volgende zorgverzekeraars:

ASR, CZ, DSW, DSW Asielzoekers, Menzis, Salland Zorgverzekeraar, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid.

Let op: Het kan voorkomen dat het resultaat van de onderhandeling nog niet administratief is verwerkt bij de zorgverzekeraar, waardoor Emergis nog bij de zorgverzekeraar bekend staat als een niet gecontracteerde zorgaanbieder.

Emergis is nog in onderhandeling met:

Caresq en ONVZ.

We streven ernaar met alle zorgverzekeraars een contract te sluiten voor 2024. Vanzelfsprekend voorzien wij u tijdig van een update indien zich wijzigingen voordoen.

Printversie van deze paginaPrint