Met welke verzekeraars heeft Emergis wel of geen contract voor 2023?

Emergis heeft afgelopen periode onderhandelingen gevoerd met diverse zorgverzekeraars over de contractafspraken zorgverzekeringswet GGZ 2023. Wij hechten er grote waarde aan om betrokkenen te informeren omtrent de status en voortgang van deze gesprekken.

Vanaf 15 november zijn zorgverzekeraars verplicht de gecontracteerde zorgaanbieders te vermelden op de website van de zorgverzekeraar.

Emergis is inmiddels een gecontracteerde zorgaanbieder bij de volgende zorgverzekeraars:

Zorg en Zekerheid, ENO, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, DSW Asielzoekers en Menzis.

Let op: Het kan voorkomen dat het resultaat van de onderhandeling nog niet administratief is verwerkt bij de zorgverzekeraar, waardoor Emergis nog bij de zorgverzekeraar bekend staat als een niet gecontracteerde zorgaanbieder.

Emergis is (nog) niet tot overeenstemming gekomen met:

CZ, VGZ, Zilveren Kruis, ASR, ONVZ, Caresq en DSW

We streven ernaar met alle zorgverzekeraars een contract te sluiten voor 2023.

Vanzelfsprekend zullen we u tijdig van een update voorzien indien zich wijzigingen voordoen.

Printversie van deze paginaPrint