Ervaringswerkers

Emergis heeft sinds 2008 ervaringswerkers en ervaringsdeskundigen in dienst. Op basis van eigen ervaring met psychische problemen ondersteunen zij cliënten in hun herstelproces.

Dit doen zij door zich te concentreren op wat iemand nog wel kan. Ervaringswerkers en -deskundigen kijken naar de mogelijkheden en krachten van iemand. Ze benadrukken positieve en sterke eigenschappen. Mensen met psychische problemen vinden vaak herkenning bij ervaringswerkers.

Ervaringswerkers bieden herstelondersteunende zorg aan onze cliënten. Daarnaast informeren en adviseren ze hulpverleners binnen en buiten Emergis.

Bij Emergis kennen we naast ervaringswerkers ook familie ervaringswerkers. Zij werken ook vanuit hun eigen ervaring, maar dan met het zorgen voor een naaste/familielid met psychiatrische problematiek.