Lotgenotengroepen

Hieronder vindt u links naar sites van adviesgroepen, belangengroepen, zelfhulpgroepen en lotgenotengroepen in de geestelijke gezondheidszorg. Ook zijn er lotgenoten groepen voor Familie en Naasten.

 

ADHD en ADD

Stichting Impuls en Woortblind
Vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. Ze verstrekken informate en organiseren evenementen en bijeenkomsten. Ook hebben ze het AD(H)D café op verschillende plekken in het land.

Afasie

Afasie Vereniging Nederlandregio Zeeland
Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Ze organiseren op veel plaatsen en uiteenlopende manieren contacten tussen lotgenoten.

Afasie centrum ZeelandAfasie centrum Zeeland locatie Terneuzen
In het Afasiecentrum werk je, samen met andere mensen met afasie, aan het verbeteren van je communicatie en een zo zelfstandig mogelijk leven. Ze bieden dagbehandeling en dagbesteding aan volwassen mensen met afasie.

Afasienet
Het Afasienet verstrekt informatie over afasie. Ook organiseren ze contactgroepen voor lotgenoten. Op de website zijn overzichten waarop verschillende activiteiten in de eigen regio’s zichtbaar zijn. Daarnaast is er een apart deel op de site met informatie voor naasten.

Alzheimer

Alzheimer Nederland, afdeling Zeeland
Biedt ondersteuning en collectieve belangenbehartiging voor mensen met Alzheimer/dementie en voor hun familie. De Afdeling Zeeland organiseert verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten en wijst de weg naar hulp in uw omgeving. In Zeeland zijn er op diverse locaties Alzheimer Cafés. Dit is een maandelijkse bijeenkomst met een thema voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.

Angst en Dwang

Angst Dwang en Fobie stichting (ADF) StichtingLotgenoten
De ADF stichting is een patiënten- en familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en dwangklachten. Ze zijn een platform voor ontmoeting, kennisdeling en belangenbehartiging dat bijdraagt aan herstel van mensen met overmatige angst. Ze organiseren gratis (online) bijeenkomst voor mensen met angst en/of dwang.

Autisme

Nederlandse Vereniging voor Autisme en verwante contactstoornissenregio Zeeland
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten. De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt.

Bipolaire Stoornis

Plusminusregio Zeeland
Plusminus – leven met bipolariteit, biedt op verschillende manieren contact met lotgenoten, omdat het fijn is om (h)erkenning te vinden bij anderen. Dit kan via individueel contact, maar ook in groepen op regionaal en landelijk niveau.

Borderline

Stichting Borderline
Stichting Borderline is een landelijk erkende patiëntenorganisatie en in eerste instantie bedoeld om de belangen te behartigen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis of mensen die zich hier in herkennen. Je kunt bij ons terecht voor Lotgenotencontact en advies maar ook voor schriftelijke en mondelinge informatie. Wij organiseren regionale en landelijke contactdagen, soms in samenwerking met GGz-organisaties.

CVA

Nederlandse Zorgwijzer
Voor belangenbehartiging van mensen die door een cva, beroerte of herseninfarct getroffen zijn.

Depressie

MIND Blue
MIND Blue brengt mensen met en zonder depressieve klachten in beweging door hen te informeren, inspireren, motiveren en te ondersteunen. MIND Blue is ontstaan uit een samenwerking tussen de Depressie Vereniging en MIND.

Depressie VerenigingLotgenoten
De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereninging van en voor mensen met een depressie en hun naasten. Ook hebben ze een depressielijn

Dissociatieve stoornis

Caleidoscoop
Caleidoscoop is de patiëntenvereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis en hun direct betrokkenen.

Eetstoornissen

Weet
Weet, vereniging rond eetstoornissen is dé landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Weet biedt informatie, fungeert als wegwijzer en is vertegenwoordiger. Op de site zijn links te vinden naar verschillende (online)lotgenoten groepen en een hulplijn.

Anonieme Overeters
is een gemeenschap van mannen en vrouwen die herstellende zijn van dwangmatig eten en dwangmatig gedrag met eten. We delen onze ervaring, kracht en hoop met elkaar op bijeenkomsten van OA

Gilles de la Tourette

Stichting Gilles de la Tourette
Stichting Gilles de la Tourette is een organisatie voor iedereen met Tourette, hun omgeving en hulpverleners die hiermee te maken hebben.

Hyperventilatie

Angst Dwang en Fobie stichting (ADF) StichtingLotgenoten
De ADF stichting is een patiënten- en familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en dwangklachten. Ze zijn een platform voor ontmoeting, kennisdeling en belangenbehartiging dat bijdraagt aan herstel van mensen met overmatige angst. Ze organiseren gratis (online) bijeenkomst voor mensen met angst en/of dwang.

Psychose en Schizofrenie

Anoiksis
Voorlichting en belangenbehartiging voor en door mensen met een chronische psychose of schizofrenie.

PsychoseNet
PsychoseNet is een multideskundig online platform op het gebied van psychosegevoeligheid. Het is een initiatief van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals en beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede en normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt.

Het Horen van stemmen of zien van beelden

Stichting Weerklank
Stichting Weerklank richt zich op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen

Verslaving

MIND Verslaving
Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten

Het Zwarte Gat
Landelijk netwerk cliëntenraden verslavingszorg.

Zelfhelp/ Buitenveldert Werkgroepen
Voor mensen die problemen hebben met hun eigen gebruik van drank, drugs, medicijnen of andere middelen.

Alcohol

Anonieme AlcoholistenBijeenkomsten
Gemeenschap van mannen en vrouwen die hun probleem samen willen oplossen en anderen willen helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

Gokken

Anonieme Gokkers en Omgeving (AGOG)
Een organisatie die hulp biedt aan mensen met een gokprobleem en aan mensen die problemen hebben met het gokgedrag van iemand die hen lief is.

Drugs

Cocaine Anonymous
Een groep van, door en voor cocaïneverslaafden die bij elkaar komen om te herstellen van hun verslaving.

Narcotics Anonymous/Anonieme verslaafden
Herstellende drugsverslaafden die geregeld bij elkaar komen om elkaar te helpen clean te blijven.

Marijuana Anonymous
is a fellowship of people who share our experience, strength, and hope with each other that we may solve our common problem and help others to recover from marijuana addiction.

Verlegenheid

 Vereniging van Verlegen Mensen
De Vereniging van Verlegen Mensen organiseert voor haar leden activiteiten in diverse regio’s. Je kunt hier in ontspannen sfeer andere mensen ontmoeten. Bij de Vereniging van Verlegen Mensen organiseren ze ook bijeenkomsten en leuke workshops waarin je leert een positiever zelfbeeld te verkrijgen.

Zelfbeschadiging

Stichting Zelfbeschadiging
Het is een landelijke cliëntenorganisatie voor en door mensen die zichzelf beschadigen, hun omgeving en (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs. Ze beschikken ook over een informatie- en lotgenotenlijn.

Overig

MIND Korrelatie
Landelijke hulplijn voor mensen met psychische of psychosociale problemen.

Vereniging Psyiënt Nederland
Zelfhulp- en patiëntenbelangenorganisatie voor de psychiatrie, met een eigen zorg-, werk- en re-integratiebedrijf.

Printversie van deze paginaPrint