Een patiënt verwijzen naar Emergis

Huisartsen, bedrijfsartsen en andere artsen kunnen hun patiënten verwijzen naar Emergis voor:

In veel gevallen kunnen patiënten daarna zichzelf aanmelden, eventueel online. Het is ook mogelijk dat u als verwijzer een patiënt direct aanmeldt.

ZorgDomein

Het is mogelijk om zowel volwassen patiënten als kinderen en jongeren ook via ZorgDomein te verwijzen naar onze basis en specialistische ggz. Voor beiden geldt dat u voor een normale of voor een spoedverwijzing kunt kiezen. Ook bestaat er de mogelijkheid, in geval van crisis, een patiënt te verwijzen naar de crisisdienst van Emergis.

Enter

Enter is een nieuwe manier om bij Emergis behandeling op te starten: digitaal, transdiagnostisch en vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Enter is voor alle volwassen cliënten woonachtig in Zeeland, die worden aangemeld voor ambulante behandeling bij Emergis. Enter is niet voor cliënten in crisis, cliënten met een zeer duidelijke specialistische hulpvraag zoals FACT of een klinische detox, en voor cliënten die bemoeizorg nodig hebben. Lees hier meer informatie.

Verwijzen naar de maatschappelijke opvang en veilige opvang

Iedereen kan zichzelf aanmelden of door derden aangemeld worden bij:

Printversie van deze paginaPrint