Voorwaarden wifi-netwerk Emergis Gasten

Door aan te melden met het standaard Emergis wachtwoord, bent u verbonden met het wifi-netwerk van Emergis en gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Het is niet toegestaan dreigende, seksueel intimiderende, kwetsende, dan wel racistische of anderzins met de wet strijdige berichten te versturen of materialen te downloaden; of bewust sites te bezoeken die met de wet strijdige inhoud bevatten of welke virussen, malware, spyware of andere soorten schadelijke software bevatten; of bewust virussen, malware, spyware of andere soorten schadelijke softaware te downloaden of te verspreiden; of online kansspelen te gebruiken; noch is het toegestaan om auteursrechtelijk beschermde bestanden te downloaden uit illegale bron of te uploaden via internet of op welke manier dan ook in strijd te handelen met de wet.

Het gebruik van het wifi-netwerk is geheel op eigen risico. De handelingen via dit netwerk gebeuren geheel onder Eigen verantwoordelijkheid. U zorgt ervoor dat het apparaat waar u connectie mee maakt naar dit wifi-netwerk voorzien is van: een up-to-date besturingssysteem van het apparaat en een up-to-date antivirusscanner (indien dit van toepassing is op het apparaat).

Door het aanmelden op het netwerk gaat u tevens akkoord met het feit dat het MAC-adres (het unieke hardware adres van het apparaat, een persoonsgegeven) door Emergis kan worden vastgelegd in het beveiligingssysteem van het wifi-netwerk. Het doel van deze verwerking is het mogelijk maken van het gebruik van het beveiligde wifi-netwerk en voor het kunnen leveren van een veilig en betrouwbaar wifi netwerk. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk met een maximum van zes maanden na laatste registratie. De persoonsgegevens worden door Emergis beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang en worden niet doorgegeven aan derden.

In het kader van systeem- en netwerkbeveiliging wordt het gedrag van het vebonden apparaat geautomatiseerd gecontroleerd. Mocht het apparaat, op basis van het vertoonde netwerkgedrag, door ons beveiligingssysteem als mogelijk onveilig worden beschouwd, dan behoudt Emergis zich het recht voor om dit apparaat automatisch te blokkeren op dit netwerk. Hierna krijgt u de mogelijkheid om het apparaat in orde te maken en daarna opnieuw connectie te maken met het wifi-netwerk.

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en het recht om gegevens in digitaal formaat te krijgen. Over de verwerking van persoonsgegevens kunnen klachten worden ingediend bij de Functionaris Gegevensbescherming van Emergis. Indien u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens worden verwerkt als in deze voorwaarden beschreven, kan u geen gebruik meer maken van het beveiligde wifi-netwerk van Emergis.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze voorwaarden, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, via het mailadres gegevensbescherming@emergis.nl.

 

Printversie van deze paginaPrint