Kwaliteitsstatuut Emergis

In het kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe de integrale zorg voor individuele cliënten is georganiseerd, welke disciplines regiebehandelaar kunnen zijn en welke taken en verantwoordelijkheden daar bij horen. Daarnaast staan in het kwaliteitsstatuut afspraken die voor alle zorgverleners en andere medewerkers van Emergis gelden. Het kwaliteitsstatuut is geldig vanaf 1 juli 2019.

Bekijk hier het kwaliteitsstatuut

Printversie van deze paginaPrint