Wat is de dagopvang Het Witte Huis?

Het Inloopcentrum van Het Witte Huis in Vlissingen biedt dagopvang voor dak- en thuislozen. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek. De openingstijden van de daginloop zijn tussen 13.00 en 17.00 uur. Als bezoeker bent u aanwezig in de huiskamer van Het Witte Huis.

U krijgt begeleiding om uw problemen op een rij te zetten en op te lossen. Deze problemen worden geïnventariseerd en geordend. De problematische aspecten worden benoemd en de daaruit voortvloeiende doelen worden opgenomen in een werkplan/intake. U krijgt informatie en advies op het gebied van onderdak, woonsituatie, uitkering/inkomen, briefadres, schulden, medische zaken, administratieve zaken, relaties, arbeid en dagbesteding.

U kunt op afspraak douchen, kleding wassen en drogen en mee-eten, hiervoor wordt een vergoeding gevraagd.

Printversie van deze paginaPrint