Geestelijk of lichamelijk verslaafd?

Een verslaving aan een middel zoals alcohol of drugs kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Een lichamelijke verslaving houdt in dat het lichaam gewend is geraakt aan de stof die intensief gebruikt wordt. Het heeft zich inmiddels aangepast aan die stof. Stopt een verslaafde met het gebruik van het middel, dan ontstaan er ziekteverschijnselen zoals koorts, slapeloosheid en braken. Dit zijn onthoudingsverschijnselen. Verslaafde personen hebben vaak steeds meer van het middel nodig om hetzelfde effect te bereiken. Dit wordt  tolerantie genoemd.

Geestelijke verslaving

Geestelijke verslaving betekent dat iemand denkt niet meer zonder een middel te kunnen. Deze vorm van verslaving is persoonsgebonden, omdat verschillende mensen verschillende dingen ‘lekker’ vinden. Bij geestelijke verslaving kan iemand zodanig naar een middel verlangen dat alles draait om het gebruiken en verkrijgen van dat middel.

Vraag hulp

Heeft u het gevoel dat u machteloos staat tegenover uw middelengebruik? Is uw leven onhandelbaar geworden? Raakt u uw familie, vrienden en/of werk kwijt door uw verslaving en herkent u uzelf niet meer? Aarzel dan niet langer en vraag hulp. Een verslaving overwint u zelden alleen. Wij nemen volwassen mensen in behandeling.

Printversie van deze paginaPrint