U bent op zoek naar hulp

Iedereen kan te maken krijgen met psychische problemen. Bijvoorbeeld autisme, borderline, schizofrenie of een angststoornis. Of stress, drugsverslaving, een eetstoornis of somberheid.

Die problemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Vaak is een psychische ziekte erfelijk. Vaak spelen ook andere factoren een rol. Bijvoorbeeld veel tegenslag in het leven of een erge gebeurtenis.

Soms lukt het om de problemen zelf op te lossen, soms met hulp van familie of vrienden. Of door een cursus te volgen. Lukt het niet om de problemen op die manieren op te lossen? En hebben de problemen veel invloed op uw leven? Dan kan Emergis u helpen.

Voor al die verschillende problemen heeft Emergis zorgprogramma’s. In een zorgprogramma staat welke behandeling mensen moeten krijgen om zich beter te voelen. Links ziet u een opsomming van de zorgprogramma’s. U vindt er informatie over het ziektebeeld, diagnose en de behandeling. En ook: tips om uzelf staande te houden.

Printversie van deze paginaPrint