Eetstoornissen

Eetstoornissen zijn stoornissen in het eten en het denken over eten. Iemand met een eetstoornis heeft overdreven veel aandacht voor haar gewicht en wat zij eet. Eetstoornissen horen bij de psychische stoornissen die het moeilijkst te behandelen zijn. De gevolgen van een eetstoornis kunnen ernstig zijn. Vaak ontstaan lichamelijke klachten, bijvoorbeeld botontkalking, beschadigde organen, duizeligheid, menstruatieproblemen, lage lichaamstemperatuur, slecht gebit, haaruitval, hartritmestoornissen, maag- en darmproblemen, hoge bloeddruk, longklachten en zere gewrichten. Daarnaast ontstaan vaak gevoelens van schuld, schaamte, depressiviteit en eenzaamheid. Een eetstoornis ontstaat meestal door een combinatie van verschillende factoren.

De cliënt staat centraal
Als onderdeel van de ggz-instelling Emergis bieden wij hoog specialistische zorg en behandeling aan cliënten met een eetstoornis. Deze zorg bieden wij met gemotiveerde en zorgzame hulpverleners. Het zorgprogramma eetstoornissen biedt een tweedelijns specialistische behandeling waar de cliënt centraal staat. De behandeling richt zich op herstel maar ook op het leren omgaan met ziektesymptomen. Een goede hulpverleningsrelatie met de cliënt en de eventuele naasten staan hierbij voorop. Een behandeling wordt geboden aan cliënten met een eetstoornis vanaf 16 jaar en ouder.