Voor wie is Emergis basis ggz?

Bij Emergis basis ggz bieden ervaren hulpverleners kortdurende behandelingen aan mensen die te maken hebben met lichte tot matig ernstige psychische problematiek. Zo behandelen we mensen met angsten, dwangklachten en fobieën, stemmingsklachten zoals somberheid en depressie, stress gerelateerde lichamelijke klachten, of milde klachten die te maken hebben met verslaving, autisme of ADHD.

Kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren die te maken hebben met lichte psychische klachten is een speciaal team samengesteld. De hulpverleners in dit team hebben veel ervaring in het bieden van hulp aan kinderen en jongeren en zijn deskundig in de specifieke problematiek waar deze kinderen en jongeren mee te maken hebben. Kijk voor meer informatie over basis ggz bij kinderen en jongeren op de website Emergis kind & jeugd.

Voor wie is basis ggz niet bedoeld?

Emergis basis ggz is niet bedoeld voor mensen met ernstige psychische problematiek. We behandelen bij Emergis basis ggz geen mensen die in crisis zijn of acute zorg nodig hebben. Ook als er een duidelijke indicatie is voor specialistische zorg (zoals FACT en Ambit) komen mensen niet in aanmerking voor Emergis basis ggz. Tot slot is er een exclusiecriteria als er sprake is van bemoeizorg.

Printversie van deze paginaPrint