Voor wie is de basis ggz?

In de basis ggz van Emergis bieden onze hulpverleners behandelingen aan mensen die te maken hebben met lichte tot matige psychische klachten. Zo behandelen we mensen met angsten, dwangklachten en fobieën, autisme, burn out en overspannenheid, depressie en somberheid maar ook eetstoornissen, gedragsproblemen en verslaving. Ook mensen met stabiele, chronische psychiatrische problematiek kunnen in de basis ggz terecht.

Ten slotte biedt de basis ggz ondersteuning aan familieleden, vrienden en andere naastbetrokkenen van mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen.

Kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren die te maken hebben met lichte psychische klachten is een speciaal team samengesteld. De hulpverleners in dit team hebben veel ervaring in het bieden van hulp aan kinderen en jongeren en zijn deskundig in de specifieke problematiek waar deze kinderen en jongeren mee te maken hebben. Kijk voor meer informatie op Emergis kind & jeugd.

Printversie van deze paginaPrint