Persoonlijkheidstoornissen

Er zijn tien verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Deze zijn in drie clusters onderverdeeld. Cluster A omvat persoonlijkheidsstoornissen waarbij mensen zich vreemd of excentriek gedragen. Cluster B bestaat uit een aantal persoonlijkheidsstoornissen waarbij mensen theatraal, emotioneel of grillig gedrag vertonen. Persoonlijkheidsstoornissen waarbij mensen zich angstig of gespannen gedragen horen in cluster C. We noemen hier de meest voorkomende stoornissen.