Wat is een narcistische persoonlijkheidsstoornis?

Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben een groot gevoel van eigenwaarde. Zij vinden zichzelf bijzonder en belangrijk en verwachten van anderen dat zij hem of haar met speciale aandacht behandelen. Deze zelfoverschatting lijkt samen te hangen met een snel gekrenkt ego waardoor men snel depressief wordt.

Relatieproblemen en werkproblemen komen veel voor. Dat levert stress op. De symptomen verbeteren zelden naarmate men ouder wordt. Ouder worden op zich is immers al een krenking van het zelfbeeld. Relaties met anderen verlopen moeizaam. De omgeving wordt vaak snel boos omdat mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zich niet aan de normen en waarden van de samenleving kunnen houden. Men denkt dat de regels er alleen zijn voor anderen.

Het leven bestaat voornamelijk uit strijd en woede. Alles moet gebeuren op de manier zoals zij dat willen en als anderen daar opmerkingen over maken, worden ze zeer kwaad. Het zelfgevoel is erg kwetsbaar. Men heeft grote behoefte aan bewonderd te worden en reageert met grote woede op belediging.

Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn ambitieus en belust op roem en fortuin. Zij scheppen over hun eigen prestaties, dromen van succes en denken dat ze uniek zijn, waardoor zij alleen begrepen kunnen worden door mensen die zelf ook bijzonder zijn. Zij willen graag op hun wenken bediend worden. Ook zijn zij vaak jaloers of denken juist dat anderen jaloers zijn op hen. Zij worden arrogant en hooghartig gevonden. Ze tonen weinig begrip en zullen zich vooral met anderen bezighouden om er zelf beter van te worden. Het vermogen om zich in te leven in andermans gevoelens is beperkt.

Printversie van deze paginaPrint