Wat is ADHD?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De meeste mensen herkennen bij zichzelf wel eens de symptomen die bij ADHD horen. Gelukkig is dat veelal tijdelijk. Iemand met ADHD kampt echter levenslang met de symptomen zonder er greep op te krijgen.

Kenmerken

Mensen met ADHD zijn vaak snel afgeleid, kunnen zich moeilijk concentreren, kunnen slecht plannen en organiseren en hebben vaak last van wisselende stemmingen en prikkelbaarheid. Soms zoeken ze spanning en risico’s op om zich beter te kunnen concentreren,  soms gebruiken ze drugs en alcohol om de symptomen te onderdrukken en soms zijn ze impulsief en onrustig.

Meer problematiek

Ongeveer driekwart van de mensen met  ADHD heeft daarnaast nog één of meerdere stoornissen zoals een gedragsstoornis of een angst- en stemmingstoornis. Ook deze kennen vaak een levenslang beloop. Dit alles kan problemen geven bij het functioneren op school, op het werk en in relaties.

Printversie van deze paginaPrint