Hoe ziet een behandeling eruit?

De zorg van Emergis basis ggz is in alle gevallen gericht op persoonlijk herstel. Hoe ziet uw behandeling eruit? U bent door uw huisarts doorverwezen naar Emergis basis ggz. U krijgt vervolgens een uitnodiging voor een intakegesprek. Het secretariaat neemt voordien contact met u op om een aantal praktische gegevens te controleren. Tijdens het intakegesprek worden uw klachten, huidige omstandigheden en voorgeschiedenis besproken. Ook wanneer u lichamelijke klachten heeft, worden deze besproken.

Tijdens het intakegesprek bespreken we de behandelingsmogelijkheden met u. Ook bespreken we hoe vaak en hoe lang wij u gaan zien. Er wordt een behandelplan gemaakt. Meestal is de intaker ook uw behandelaar.

Wij bieden behandelingen bij psychische klachten waarbij gebruik wordt gemaakt van:

 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
  Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat u zich anders voelt, gedraagt, u anders denkt en reageert op uw omgeving. Vaak merkt u dat u zich niet goed voelt of uw omgeving geeft dit aan. U realiseert u wellicht niet dat de veranderingen bij u te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat u er steeds angstige beelden of gedachten over heeft, waardoor u last heeft van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om u van deze klachten af te helpen.
 • Cognitieve gedragstherapie
  Cognitieve gedragstherapie is een therapie die u leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken.
 • Kortdurende psychotherapie
  Dit is een gespreksbehandelmethode bij angst- en stemmingsproblemen en persoonlijkheidsstoornissen.
 • Mindfulness
  Mindfulness betekent simpelweg: volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Mindfulness zorgt ervoor dat u stopt met piekeren, minder stress ervaart, effectiever werkt en lekkerder in uw vel zit.

Uw familielid of naaste is welkom bij dit gesprek, indien u dit zelf prettig vindt.

Printversie van deze paginaPrint