Sociale opvangplaatsen

Mensen die verward gedrag vertonen en mogelijk onder invloed zijn van alcohol en/of drugs maar geen medische zorg nodig hebben in een algemeen ziekenhuis of in een kliniek van Emergis, kunnen terecht bij een van de drie sociale opvangplaatsen van Emergis in Kloetinge. De professionals van het team sociaal casemanagement vangen deze mensen, die verward gedrag vertonen en overlast veroorzaken, op en begeleiden hen. Ze zorgen voor eerste stabiliteit en motiveren voor hulp, ondersteuning of zorg om herhaling te voorkomen of te verminderen.

In deze folder is meer informatie over de sociale opvangplaatsen te vinden.

Printversie van deze paginaPrint