Aanpak huiselijk geweld

Ieder mens wil zich veilig voelen. Naast eten en drinken is ‘veiligheid’ een van de belangrijkste basisbehoeften van een mens. Helaas is veiligheid niet gegarandeerd. Voor mensen met (dreigend) grensoverschrijdend of strafbaar gedrag biedt Emergis forensische zorg behandeling. Meestal zijn deze mensen met politie of justitie in aanraking gekomen. Het gaat dan vaak om agressieve misdrijven of om zedendelicten. Voor de slachtoffers van deze mensen biedt Emergis ook ondersteuning.

Printversie van deze paginaPrint