Wat is autisme?

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zien, ruiken, voelen, horen, proeven), wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen, te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding.

In het filmpje wordt gesproken over de Autipas. Deze kunt u aanvragen via de website van autisme.nl. In de folder leest u meer over wat de Autipas is en waarvoor deze gebruikt kan worden.

Printversie van deze paginaPrint