Behandeling ASS

Er bestaan verschillende behandelmodules die u kunt volgen, onder andere:

Groepsmodules op de Herstel Academie (HAC):

  • Psycho-educatie en creatieve interactie:

Tijdens deze module vergroot u uw kennis over autisme. U krijgt inzicht in uw mogelijkheden en beperkingen en in uw omgeving. De gevolgen van autisme in het dagelijkse leven worden duidelijk. U maakt een begin met het accepteren van de stoornis. De creatieve interactie wordt samen op een dagdeel gegeven met psycho-educatie. U gaat aan de slag met dezelfde thema’s als bij psycho-educatie. Met creatieve materialen gaat u deze thema’s verbeelden en vormgeven. Op die manier kunt u uiten wat u niet onder woorden kunt brengen. Vanuit uw intuïtie en onderbewustzijn. U gaat aan de slag met adviezen en nieuwe vaardigheden. Elke keer bespreken we de betekenis van uw werk. Deze gesprekken voeren we in een veilige en respectvolle sfeer.

  • Plannen, organiseren en vrije tijd:

Tijdens deze module gaat u aan de slag met uw weekplanning. U bekijkt wanneer uw planning moeilijkheden oplevert, hoe dit komt en u leert hoe u dat kunt oplossen. U bekijkt wanneer u vrije tijd momenten heeft, hoe u deze momenten invult, wat uw interesses zijn en welke activiteiten u graag doet. U oefent met hulpmiddelen zoals een planbord, dagplanning en interesselijst. Ook leert u de vijf W’s kennen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

  • Sociale relaties:

Deze module richt zich met name op sociale relaties en daaraan gerelateerde thema’s zoals eenzaamheid, contact leggen en behouden. U moet de psycho-educatie hebben gevolgd om deel te kunnen nemen aan deze module.

Om in aanmerking te komen, bent u in behandeling bij Emergis.

Kortdurende klinische opname

Wanneer ambulante behandeling niet voldoende is, kunt u kortdurend opgenomen worden. U verblijft dan op het terrein van Emergis in Kloetinge. Op de klinische behandeling ASS verblijft u dan voor een afgebakende periode van maximaal negen maanden om aan uw behandeling te werken. Binnen de kortdurende klinische opname wordt er samen met u gekeken welke problemen u ervaart in uw dagelijks leven. Er wordt samen met u een plan gemaakt wat u, of uw omgeving kan veranderen waardoor u uw leven in de maatschappij weer op kan pakken. Het doel van de opname is om samen met u duidelijkheid te krijgen over uw problematiek, uw toestand te stabiliseren en door middel van behandelingen meer grip te krijgen op uw eigen manier van reageren op de omgeving. Dit gebeurt vaak in de eerste fase van de opname. In de tweede helft van de opnameperiode gaan wij u stimuleren met de aangeboden kennis, behandeling en hulpmiddelen uw plek in de maatschappij weer op te pakken.

Langdurende klinische opname

Tijdens een langdurende klinische behandelopname verblijft u op de klinische behandeling ASS op het terrein van Emergis. Een langdurende klinische behandeling duurt maximaal twee jaar. De klinische begeleiding is gericht op het behouden en verder uitbreiden van de algemene vaardigheden, het uitbreiden van uw zelfredzaamheid en het leren omgaan met de impact dat het autisme heeft op uw leven. Daarnaast is er aandacht voor comorbiditeit. Binnen de klinische behandeling richten wij ons in de eerste fase van de behandeling op bewustwording van uw mogelijkheden en beperkingen. Van daaruit wordt samen met u een plan geschreven waarin de accenten van de behandeling worden aangeduid. Naast individuele en groepsbehandeling worden doelen op verschillende levensgebieden gesteld waardoor het geleerde vanuit de behandeling geoefend kan worden in het alledaagse leven. Zo wordt er een transfer gemaakt van de behandeling naar het wonen, het werken en de vrije tijd. Binnen de tweede fase van de behandeling staat het gericht oefenen met de doelen centraal op de verschillende levensdomeinen. In de laatste fase van de behandeling, wordt er contact gezocht met het ambulante team en wordt samen met u een woon en werkprofiel gemaakt, waardoor er een stap gemaakt wordt in de richting van de maatschappij. Het behandelplan bevat in deze fase vooral doelen die gericht zijn op de stap die in de nabije toekomst gaat maken uw plaats in de maatschappij weer op te pakken, mogelijk met ondersteuning op verschillend gebieden.

Medicatie

Soms horen medicijnen bij de behandeling. Medicijnen kunnen er voor zorgen dat u minder last heeft van uw problemen. Dit zal in samenwerking met een psychiater worden besproken.

 

Printversie van deze paginaPrint