Meer over autismespectrumstoornissen (ASS)

ASS is een levenslange, vaak onzichtbare, handicap die invloed heeft op alle levensgebieden in alle levensfasen. Het is een handicap die in hoge mate (90%) erfelijk wordt bepaald. Tien procent wordt toegeschreven aan ongunstige omgevingsvariabelen, vooral tijdens zwangerschap en bevalling. Met de komst van de DSM 5 wordt er niet meer gesproken over verschillende typering van autisme, maar valt iedere vorm van autisme onder de term autismespectrumstoornis (ASS).

Sterke en zwakke kanten

ASS brengt specifieke sterke en zwakke kanten met zich mee. De meeste mensen met ASS hebben in meer of mindere mate hun leven lang deskundige begeleiding nodig. Met meer begrippen van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met ASS naar school gaan, werken en relaties met anderen onderhouden en daardoor zin- en betekenisvolle rol in de samenleving hebben.

Aantallen

Ruim één procent van de Nederlanders – ca. 190.000 mensen – heeft een ASS. De kans is dus groot dat iemand in uw directe omgeving ASS heeft: in uw familie, in uw vrienden- en kennissenkring, op school of op het werk. ASS komt voor bij mensen van alle leeftijden en op alle intelligentieniveaus! Twee mensen met ASS kunnen onderling een totaal ander (ASS)beeld laten zien. Iedere persoon met ASS heeft zijn eigen benaderingswijze.

Printversie van deze paginaPrint