Enter

Enter is een nieuwe manier om bij Emergis hulp te krijgen. Het is bedacht om jou te helpen vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid, vooral digitaal en zonder je meteen een label op te plakken. Enter bestaat uit twee delen. Eerst is er de Start @ctief-fase, waarin je jezelf voorbereidt op de behandeling. Daarna volgt de behandeling. We kijken naar wat jij nodig hebt en maken gebruik van digitale hulpmiddelen zoals E-Health en Virtual Reality. Ook de voor jou belangrijke mensen om je heen worden betrokken.

Enter is beschikbaar voor alle inwoners van Zeeland. In deze folder lees je er alles over!

Printversie van deze paginaPrint