Wonen

Als u problemen heeft met wonen, biedt Emergis verschillende mogelijkheden. Als u geen dak boven u hoofd heeft, bieden we opvang. Ook kunt u begeleiding krijgen bij zelfstandig wonen: thuis of samen met anderen in een groep. We streven er altijd naar om u zoveel mogelijk in uw eigen omgeving te ondersteunen, zodat u uw dagelijks leven kunt blijven leiden.

Beschermd wonen, het mag wat kosten!
Het boek ‘Beschermd wonen, het mag wat kosten!’ is het eindresultaat van een onderzoek naar de waarde en effecten van beschermd wonen in Zeeland. Bewoners, hun naasten maar ook begeleiders, gemeenten en andere stakeholders zijn geïnterviewd om een antwoord te geven op de vraag welke waarde levert beschermd wonen voor individu en samenleving? De waarde van beschermd wonen zit ‘m onder meer in het vergroten van de kwaliteit van leven op persoonlijk en maatschappelijk vlak.

Benieuwd naar alle resultaten van het onderzoek? Een digitale versie van het boek, met een managementsamenvatting op pagina 9, vind je hier.

Printversie van deze paginaPrint