Wat kan basis ggz voor u doen?

We weten dat wanneer iemand psychische problemen heeft en er op tijd bij is, die persoon veel zelf kan doen om weer grip op het leven te krijgen. Soms is een aantal gesprekken, een cursus of een activiteit al voldoende om te helpen. Zo’n cursus of training wordt door ervaren trainers gegeven en kunt u samen met anderen volgen, maar ook individueel. Soms is er meer behandeling of begeleiding nodig, bijvoorbeeld door een psycholoog of een andere specialist. Samen met u bekijken we welke stappen het meest opleveren en het beste bij u passen.

Online hulp
Meteen aan de slag, waar en wanneer het u uitkomt. Dat kan met online hulp. De basis ggz maakt gebruik van online modules (eHealth) als aanvulling op de gesprekken. Deze modules bevatten informatie en oefeningen die u tussen de gesprekken door kunt doorlopen. Online hulp is onderdeel van de behandeling en er hoeft niet extra voor betaald te worden.

De behandeling
Voor een behandeling in de basis ggz is eerst een verwijzing van de huisarts nodig. Na aanmelding (verwijzing) door de huisarts krijgt u toegang tot onze start @actiefmodule, waarin u samen met uw naaste(n) je eigen intake voorbereid op basis van Positieve Gezondheid om zo meer de eigen regie te kunnen nemen in het eigen herstel. Vervolgens krijgt u een kennismakingsgesprek met een (regie)behandelaar waarin bekeken wordt of op basis van de zorgvraag inderdaad een kortdurend traject mogelijk is. Een kortdurend zorgtraject duurt maximaal 750 contactminuten. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden wederzijdse verwachtingen besproken. In deze behandelingen zetten we vooral in op herstelgerichte transdiagnostische elementen en leggen we minder de nadruk op diagnosen. Op deze manier leert u eigen regie te nemen en wordt u in uw kracht gezet, zodat u zo snel mogelijk weer zelfstandig verder kunt. Lees hier hoe een behandeling eruit ziet.

Snel en in de buurt
De teams van de basis ggz van Emergis bieden snel hulp. Vaak kunt u al binnen drie weken aan de slag. De basis ggz is te vinden in drie regio’s: Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen en heeft behandellocaties in Middelburg, Goes, Zierikzee, Tholen, Yerseke, Terneuzen, Oostburg, Sas van Gent, Axel, Sluiskil en Hulst. Hierdoor is er altijd wel een locatie in de buurt.

Cliënttevredenheid
In 2023 scoorden wij een 7.7 op de CQi. Dit betekent dat de behandelingen bij Emergis basis ggz gewaardeerd worden. Onze cliënten ervaarden serieus genomen te worden en dingen werden op een begrijpelijke manier uitgelegd. Daarnaast zijn zij tevreden over het samen beslissen, de informatie die zij ontvingen over de behandeling en de uitvoering van de behandeling. Onderstaand de cijfers uit 2023 op een rij:

  • Rapportcijfer CQ 7.7 (n=354)
  • Bejegening 4,6 (tussen 1 en 5)
  • Samen beslissen 4,1 (tussen 1 en 5)
  • Uitvoeren behandeling 4,2 (tussen 1 en 5)
  • Informatie behandeling 3,9 (tussen 1 en 5)

Kwaliteitsstatuut
Emergis basis ggz beschikt over een kwaliteitsstatuut. In het kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe de integrale zorg voor individuele cliënten is georganiseerd, welke disciplines regiebehandelaar kunnen zijn en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen. Ook staan in het kwaliteitsstatuut afspraken die voor alle zorgverleners en andere medewerkers van Emergis basis ggz gelden. In paragraaf 6.1 leest u met wie wij samenwerken en in hoofdstuk 9 vindt u hoe wij omgaan met de uitwisseling van uw persoonlijke gegevens.

Printversie van deze paginaPrint