Aandachtsproblemen

De aandacht schiet met name tekort bij langdurende taken, die aandacht vragen en die saai of routinematig zijn. Iemand die alleen aandachtsproblemen heeft maar niet hyperactief of impulsief is, is vaak traag in het denken en het formuleren van zinnen. Dit kost immers aandacht en dus moeite. Iemand kan zich ook verliezen in een onbelangrijk detail of heeft moeite het geheel te overzien.

Hyperfocus

Bij hyperfocus is iemand juist overgeconcentreerd en laat zich niet of nauwelijks afleiden. Dit is vooral aan de orde als die persoon de activiteiten erg interessant vindt.

Hyperactiviteit

Er zijn zeer drukke en beweeglijke volwassenen met ADHD, maar bij een grote groep uit de hyperactiviteit zich subtieler. Bijvoorbeeld als innerlijke rusteloosheid of gejaagdheid, een gevoel van continue onrust of zich niet goed kunnen ontspannen. Alcohol of drugs zijn soms nodig om te ontspannen of te slapen. Sommige mensen uiten hyperactiviteit door heel vaak te sporten, druk te praten, slecht te kunnen stoppen met activiteiten of door te draven en door te drammen.

Impulsief gedrag en impulsiviteit

Impulsief gedrag is iets zonder nadenken doen en uit zich in dingen eruit flappen, te veel of te snel geld uitgeven, plannen direct uitvoeren, abrupt opzeggen van banen, snel aangaan en/of verbreken van relaties, bevrediging van behoeften niet kunnen uitstellen. Dit gaat nogal eens met conflicten gepaard. Tact en diplomatie zijn doorgaans niet de sterkste kant.

Impulsiviteit is het onvermogen een ongewenste reactie te remmen.Nauw verwant aan impulsiviteit is het verschijnsel dat ‘sensation seeking’ of ‘novelty seeking’ wordt genoemd: het zoeken naar spanning en sensatie. Dit uit zich in de behoefte aan en het opzoeken van nieuwe prikkels, afwisseling, spanning en vernieuwing.

Printversie van deze paginaPrint