Behandeling ADHD

ADHD is op zich niet te genezen. Het vormt een blijvende kwetsbaarheid. De behandeling heeft als doel de symptomen te verminderen en het ontstaan van bijkomende problemen te voorkomen en/of te beperken. Hoewel er veel informatie is over zeer uiteenlopende alternatieve behandelingsmethoden is de effectiviteit daarvan niet wetenschappelijk bewezen. Binnen Emergis bieden wij behandeling die op effectiviteit is onderzocht.

Het doel van de behandeling bij Emergis is dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk met weinig klachten kan functioneren in het dagelijks leven. Nadat de optimale dosering van de medicatie is bepaald, wordt deze na afloop van de behandeling bij Emergis doorgaans voortgezet door de huisarts.

Farmacotherapie

Medicatie is een zeer efficiënte manier om de symptomen van ADHD te onderdrukken. Zeventig tot tachtig procent van de mensen met ADHD is goed geholpen met medicijnen. Maar medicijnen alleen volstaan niet. Ze vormen slechts een onderdeel van het hele behandeltraject.

Psycho-educatie en de coachingsgroep

Omdat ADHD niet is te genezen, is het belangrijk om er mee om te leren gaan en er zo min mogelijk last van te hebben. Met psycho-educatie krijgen mensen inzicht in de achterliggende stoornis, leren ze hun eigen beperkingen te aanvaarden, hun gedrag aan te passen en een haalbaar toekomstperspectief te maken.

In de coachingsgroep wordt gewerkt aan het behalen van praktische doelen, bijvoorbeeld in werk of opleiding en het aanleren van praktische vaardigheden. In de groep is er ook veel aandacht voor vaak voorkomende problemen als faalangst, een negatief zelfbeeld en depressieve klachten die het gevolg kunnen zijn van ADHD. Ook is er aandacht voor relatie- sociale-, en financiële problemen.

Het voordeel van coachen in een groep is dat cliënten elkaar ontmoeten en veel steun hebben aan elkaar. Het is fijn om te weten dat ze niet de enige zijn die tegen bepaalde problemen aanlopen. Door ervaringen uit te wisselen, kunnen ze elkaar helpen. In een eerste onderzoek onder jongvolwassenen blijkt dat door open te zijn over de diagnose ADHD de kans op sociale afwijzing afneemt.

Thema’s in de coachingsgroep:

  • planning en agendabeheer;
  • aanleren routines;
  • SMART doelen stellen;
  • formulieren en post;
  • financiën;
  • afleidbaarheid en uitstelgedrag;
  • terugvalpreventie.

Gedragstherapie

Medicatie kan helpen om de negatieve spiralen die ontstaan zijn als gevolg van de ADHD te doorbreken. Maar dan begint pas het grote werk: het aanleren en trainen van nieuwe vaardigheden, het krijgen van controle over gedrag, het herstellen van relaties met ouders, partners, leidinggevenden, leerkrachten, vrienden enzovoort. Kortom: het herontdekken van zichzelf, de talenten en mogelijkheden om zichzelf op een positieve manier in de kijker te plaatsen.

Lotgenotencontact

Ervaren mensen met ADHD helpen nieuwkomers aan steun en geven voorlichting over ADHD en de behandeling. Uitgangspunt is hun eigen ervaring.

Belafspraak en bed op recept

Als u ambulant behandeld wordt, kan het gebeuren dat het even iets minder goed met u gaat. Naast de ambulante behandeling kunt u dan tijdelijk extra hulp krijgen. Bijvoorbeeld door een belafspraak of bed op recept (BOR). De belafspraak houdt in dat u op moeilijke momenten kunt bellen met uw ambulant behandelaar. Een bed op recept houdt in dat u een paar dagen en nachten kunt verblijven in een kliniek van Emergis in Kloetinge. Daar kunt u even tot rust komen en orde op zaken stellen.

Printversie van deze paginaPrint