Borderlinevaardigheidstraining

Dikwijls bent u bang dat iedereen u in de steek zal laten. U voelt u onzeker in relaties. U kunt niet met maar ook niet zonder uw partner leven. U hebt last van hevige emoties, die maar niet over willen gaan. Soms staat het water zo aan de lippen, dat u uzelf wel wat aan wilt doen. U krijgt geen hoogte van uzelf en uw stemming wisselt per moment. U wilt dat daar verandering in komt.

Wat kunt u van ons verwachten?

In een serie bijeenkomsten leert u uzelf zekerder te voelen in relaties. U leert problemen en crisissituaties op een veilige en rustige manier op te lossen. Verder leert u om te gaan met heftige emoties en uw doen en laten niet te veel door uw stemming te laten beïnvloeden. Ten slotte leert u meer zelfvertrouwen te krijgen.

Hoe verloopt de training?

Eerst hebt u een kennismakingsgesprek met een van de trainers. Vooraf kunt u uw belangrijkste klachten en problemen opschrijven, zodat u met uw trainer kunt bespreken waaraan u vooral wilt werken. De training, die zich afspeelt in een groep, bestaat uit drie blokken:

  • interpersoonlijke vaardigheden (van september tot en met december);
  • omgaan met emoties (van januari tot en met maart);
  • hanteren van crisissituaties (van april tot en met juni).

Het maakt niet uit met welk blok u begint. Ieder blok bestaat uit tien lessen, u hebt elke week een les, en u krijgt huiswerkopdrachten.Nadat u alle blokken hebt doorlopen, kunt u de training nogmaals volgen.

Hoe kunt u u aanmelden?

U maakt niet zelf een afspraak. Uw behandelaar meldt u aan, waarna u een uitnodiging krijgt voor het kennismakingsgesprek met een van de trainers.

Printversie van deze paginaPrint