Behandeling ouderen

De gevolgen van het ouder worden zijn van invloed op het ontstaan, de aard, de uitingsvorm en de behandeling van psychiatrische stoornissen. De behandeling van ouderen met psychiatrische problematiek vraagt om specialistische hulpverlening. Bij Emergis zijn ouderen dan ook een specifieke doelgroep en worden zij behandeld op de afdelingen van ouderenpsychiatrie.

Met ouderen bedoelen wij mensen van 65 jaar en ouder. Ook mensen die jonger zijn dan 65 jaar kunnen in aanmerking komen voor behandeling bij ouderenpsychiatrie.

Wilt u meer weten over wanneer iemand in aanmerking komt voor een behandeling op ouderenpsychiatrie en welke behandelvormen wij er bieden? Kijk dan op onze webpagina’s voor ouderen.

Printversie van deze paginaPrint