Dialectische gedragstherapie (DGT)

Deze vaardigheidstraining is bedoeld voor mensen met klachten die voorkomen bij een borderline persoonlijkheidsstoornis zoals: wisselende stemmingen, hevige emoties, moeilijkheden in de omgang met anderen, instabiel zelfbeeld, leegte gevoelens, verlatingsangsten, intense woede inadequaat uiten, impulsief zelfbeschadigend gedrag en vaak suïcidale gedachten.

Doel van de vaardigheidstraining

U krijgt praktische handvatten aangereikt om meer bewust om te gaan met heftige emoties, zodat u er meer grip op krijgt en meer kan kiezen hoe u met een gevoel wilt omgaan. U leert uw emoties te begrijpen en uwzelf minder te veroordelen. Er wordt geoefend om zich effectief te gedragen als u iets wilt bespreken, vragen of weigeren. Ook wordt er geoefend om crisissituaties te leren verdragen en niet erger te maken door impulsief gedrag.

  • reguleren van emoties;
  • meer controle op denken, voelen en doen;
  • meer stabiliteit;
  • leren van nieuwe vaardigheden;
  • problemen oplossen op constructieve en effectieve wijze;
  • verminderen van suïcidaal gedrag en zelfdestructief gedrag;
  • versterken van gevoel van eigenwaarde.

De  werkwijze

Dialectische gedragstherapie (DGT) bestaat uit individuele therapie, een vaardigheidstraining in een groep en 24-uurs coaching via de telefoon. De vaardigheidstraining bestaat uit lessen, oefeningen en huiswerk. In de individuele begeleiding worden persoonlijke doelen wekelijks opgevolgd met behulp van de dagboekkaart. Er wordt uigebreid ingegaan op gevoelens en situaties aan de hand van G-schema (Gebeurtenis-gedachten-gevoelens-gedrag-gevolg). Coachen via de telefoon bij het toepassen van vaardigheden in heftige emotionele situaties.
De individuele behandelaars en de vaardigheidstrainers hebben regelmatig overleg in het consultatieteam.

Instroom

De vaardigheidstraining is in een half gesloten groep van maximaal 9 deelnemers. Instromen is mogelijk na 25 weken. Duur: 45 weken. De training is op maandag van 13.15 tot 15.30 uur. De individuele begeleiding is wekelijks op afspraak bij de behandelaar.

Aanmeldprocedure

In overleg met uw behandelaar bekijkt u of het DGT-programma iets voor u is. Uw behandelaar kan dan een aanmelding doen bij het DGT-team.

Printversie van deze paginaPrint