Diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis

Mensen die worden aangemeld bij Emergis en waarbij een vermoeden bestaat van een borderline persoonlijkheidsstoornis worden eerst uitvoerig onderzocht door middel van een psycho-diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek wordt afgenomen door een psycho-diagnostisch medewerker die u een aantal vragenlijsten voorlegt.

De vragenlijsten worden verwerkt en geïnterpreteerd door een klinisch psycholoog. Deze bespreekt de resultaten met u en stelt een behandeladvies op.

Printversie van deze paginaPrint