Wat is anorexia nervosa?

Anorexia nervosa betekent letterlijk: een gebrek aan eetlust door nerveuze oorzaken. Dit klopt niet helemaal, mensen met anorexia nervosa hebben wel een eetlust. Een betere benaming zou zijn: magerzucht, het verlangen om mager te willen zijn. Bij anorexia nervosa hongeren mensen zich uit en is er angst om aan te komen, ze kunnen sterk vermagerd zijn. Mensen met anorexia zien zichzelf als te dik. Het gewicht is eigenlijk nooit goed genoeg. Ze hebben een verstoord lichaamsbeeld: ze zien hun lichaam als veel dikker dan het werkelijk is. Bij anorexia nervosa komt hyperactiviteit voor. Ook kunnen eetbuien wat purgeren (zelfopgewekt braken en laxeren) uitlokken.

Behandeling eetstoornissen

Cliënten met een eetstoornis kunnen gebruik maken van een gespecialiseerd aanbod van behandeling volgens een stepped care model. Hiermee wordt het volgende bedoeld: cliënten ontvangen in eerste instantie de kortste/minst intensieve behandeling mits dit verantwoord is. Alleen als dit traject onvoldoende resultaat oplevert, wordt overgegaan op een meer intensiever aanbod. Deze visie sluit aan bij het beleid van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat gericht is op versterking van de eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Lees meer informatie bij: Behandeling

 

Printversie van deze paginaPrint