Familie speelt een rol bij de behandeling

Eten is een activiteit die steeds terugkomt. Dat kan veel spanningen en strijd opleveren als een van de gezinsleden een eetbuistoornis heeft. Daarom speelt familie een belangrijke rol bij de behandeling. Het doel is om samen met familie en vrienden de eetstoornis van de cliënt te genezen. En om de onderlinge relaties te behouden en/of verbeteren.

Familiegesprek

Het gezin van de cliënt wordt intensief betrokken bij de behandeling. Er vinden familiegesprekken plaats. Hierbij zijn aanwezig: de behandelaar, de systeemtherapeut, de cliënt en belangrijke personen voor de cliënt. Ook overige gezinsleden worden er bij betrokken. Familiegesprekken vinden alleen plaats als de cliënt hier toestemming voor geeft.

Familieavond

Zes keer per jaar is er een familieavond. Deze avond is bedoeld voor familieleden, partners, wettelijk vertegenwoordigers en vrienden van cliënten. De cliënten zelf zijn niet aanwezig. Op zo’n avond komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals contact met lotgenoten en omgaan met een eetstoornis.

Printversie van deze paginaPrint