Interessant nieuws

Zembla uitzending: Gegijzeld door anorexia

Zembla legt de worsteling van kwetsbare patiënten bloot en de enorme machteloosheid van de ouders die daarmee samenhangt. Ook is de druk op de gespecialiseerde professionels die dag in dag uit strijden om de zorg voor deze mensen zo optimaal mogelijk te maken, voelbaar. Het is frustrerend, het maakt ons als professionals soms ook machteloos en tegelijkertijd motiveert het ons om de zorg voor deze groep patiënten verder te verbeteren. In de praktijk zien we gelukkig ook dat ook veel kinderen en jongeren herstellen, zo’n 75%, dat is nog steeds de grootste groep. Dat laat deze reportage helaas niet zien. Wij willen juist een boodschap van hoop meegeven aan mensen met een eetstoornis, aan hun naasten en hulpverleners.

De zorg moet echter beter. Onder ‘beter’ verstaan we: het eerder herkennen van eetstoornissen, het verder ontwikkelen, verspreiden en ook inzetten van kennis over effectieve behandelingen. En het verder ontwikkelen van gecombineerde zorgmogelijkheden als er sprake is van co-morbiditeit (zoals eetstoornissen en autisme). Daarnaast is snelheid geboden: het is belangrijk dat een patient snel de juiste behandeling op de juiste plek krijgt zodat de prognose gunstiger wordt, en patiënten kunnen herstellen van hun eetstoornis.

K-EET is dit voorjaar door minister Hugo de Jonge opgericht, het is een projectgroep waarin mensen met veel kennis op het gebied van eetstoornissen doelgericht aan oplossingen werken voor hardnekkige problemen in de ‘keten’ van eetstoornissen. Denk hierbij aan de (zeer lange) wachttijden voor de klinische behandelplekken, de verwijsmogelijkheden na opname (het afschalen) en een actueel overzicht van het behandelaanbod, landelijk en regionaal.

Peter Dijkshoorn, voorzitter van K-EET: ‘Mensen met een (potentiële) eetstoornis moeten eerder worden herkend, beter worden begrepen en eerder en beter worden behandeld. We willen echt een daling in het aantal ernstig zieke patiënten. Vroegtijdig herkennen en behandelen leidt tot minder lijden en minder maatschappelijke kosten’.

De projectgroep heeft een routekaart naar verbetering gemaakt die binnenkort met de minister wordt besproken en daarna van start zal gaan.

Volkskrant: Geen paniek, lastig eten hoort erbij’.

Interessante pagina’s

www.proud2bme.nl
Een website voor en door mensen met een eetstoornis. De site staat vooral bekend als een tegenhanger van de zogenaamde pro-anasites.

www.proud2bparents.nl
Een website met alle informatie voor ouders en omstanders van mensen met een eetprobleem of eetstoornis. Een onderdeel van Proud2Bme.

www.eetstoornis.info
Een website met veel informatie over eetstoornissen, met adviezen voor familie en omstanders.

www.voedingscentrum.nl
Alles over voeding volgens de actuele wetenschap. De afdeling eetstoornissen van Emergis maakt gebruik van deze standaarden, ook tijdens de dagelijkste voedselbereiding.

http://www.naeweb.nl/
Deze website is de thuisbasis van de Nederlandse Academie Eetstoornissen. De NAE is een belangrijke spin in het web in de verbetering van kennis, wetenschap en innovatie voor- en rondom eetstoornissen.

Stichting JIJ
Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie die hulp en ondersteuning biedt aan mensen met een eetstoornis zoals anorexia, boulimie en eetbuistoornis.

Weet
Weet, vereniging rond eetstoornissen is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.

Printversie van deze paginaPrint