Behandeling eetbuistoornis

Ons aanbod bestaat uit: polikliniek, dagbehandeling, klinische behandeling, bed op recept (alleen voor cliënten in behandeling), nazorg en transmurale zorg.

Eendaagse dagbehandeling

Deelnemers werken intensief aan controle krijgen over de eetbuien en een normaal eetpatroon aanwennen. Ook staat binnen deze dagbehandeling het omgaan met gedachten en gevoelens over eten centraal. Het betreft een groepsbehandeling. Deze vindt plaats op vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur. De maximale groepsbezetting is 10 personen. Een broodmaaltijd vindt altijd gezamenlijk plaats. Bewegen is een vast onderdeel van het programma.

Vierdaagse deeltijdbehandeling

 • De deelnemers werken intensief aan een gezond gewicht, eetpatroon, lichaamsbeeld en beweegpatroon.
 • Het betreft een groepsbehandeling en deze vindt plaats van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. De maximale groepsbezetting is 10 personen.
 • Broodmaaltijd en tussendoor momenten vinden gezamenlijk plaats.
 • Onderdelen van behandeling zijn gebaseerd op de Cognitieve Trans-diagnostische behandeling, o.a. sociotherapie, groepspsychotherapie, sociale vaardigheidstraining, cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie en psychomotore therapie.
 • De groep is voor personen vanaf 16 jaar en ouder.
 • Om de behandeling te mogen volgen is een BMI van 15 of meer nodig.

Bed op Recept (BOR)

Deze behandeloptie is alleen mogelijk indien u al zorg van ons ontvangt. Soms is er sprake van een terugval waarvoor een kort aanbod van klinische hulp geïndiceerd is.

 • BOR is alleen op indicatie van de behandelaar;
 • Maximale duur is vijf nachten;
 • Indien medicatie wordt gebruikt, dient dit door de cliënt te worden meegenomen;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de groep;
 • Maaltijden worden zelfstandig genuttigd, deze worden geheel verzorgd door de kliniek;
 • Er is geen sprake van suïcidaliteit.

Klinische behandeling

De behandeling richt zich eerst op het normaliseren van het gewicht, het behandelen van de lichamelijke toestand en het normaliseren van eetgedrag. Onderwerpen die aan bod komen tijdens een klinische behandeling zijn o.a.: lichaamsbeleving, angst voor gevoelens en stemmingen, relaties, en problemen zoals trauma of sociale angst.

Het is een open afdeling. Dit betekent dat de deuren open zijn. Weekendverlof vindt plaats van vrijdagavond tot en met zondagavond. Verlofafspraken gaan in overleg met behandelaar.

Ook bij de klinische behandeling wordt gewerkt met het Cognitieve Trans-diagnostische behandeling volgens Fairburn (2008). De behandeling bestaat uit dagelijkse eetmomenten welke altijd begeleid zijn, therapieën, individuele gesprekken en ontspanning. Familie, partners en wettelijke vertegenwoordigers worden zo mogelijk bij de behandeling betrokken. Een klinische opname kan vanaf 16 jaar of ouder. Er wordt in principe geen ondergrens van het BMI gehanteerd.

De behandeling richt zich eerst op een gezond gewicht en normaal eetgedrag. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: lichaamsbeleving, angst voor gevoelens en stemmingen, relaties, en problemen zoals trauma of sociale angst. De behandeling bestaat uit dagelijkse eetmomenten, therapieën, individuele gesprekken, en ontspanning. Familie, partners en wettelijk vertegenwoordigers worden bij de behandeling betrokken.

Printversie van deze paginaPrint