Geestelijk of lichamelijk verslaafd?

Een verslaving aan een middel zoals alcohol of drugs kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Een lichamelijke verslaving houdt in dat het lichaam gewend is geraakt aan de stof die intensief gebruikt wordt. Het heeft zich inmiddels aangepast aan die stof. Stopt een verslaafde met het gebruik van het middel, dan ontstaan er ziekteverschijnselen zoals koorts, slapeloosheid en braken. Dit zijn onthoudingsverschijnselen. Verslaafde personen hebben vaak steeds meer van het middel nodig om hetzelfde effect te bereiken. Dit wordt  tolerantie genoemd.

Geestelijke verslaving

Geestelijke verslaving betekent dat iemand denkt niet meer zonder een middel te kunnen. Deze vorm van verslaving is persoonsgebonden, omdat verschillende mensen verschillende dingen ‘lekker’ vinden. Bij geestelijke verslaving kan iemand zodanig naar een middel verlangen dat alles draait om het gebruiken en verkrijgen van dat middel.

Meer informatie en een uitgebreid filmpje vind je op de website drugsinfo.nl

Vraag hulp

Heb je het gevoel dat je machteloos staat tegenover je middelengebruik? Is je leven onhandelbaar geworden? Raak je jouw familie, vrienden en/of werk kwijt door je verslaving en herken je jezelf niet meer? Aarzel dan niet langer en vraag hulp. Een verslaving overwin je zelden alleen. Wij nemen volwassen mensen in behandeling.

Een dierbare met een verslavingsprobleem?

Naast Ons is een online forum voor mensen die een dierbare hebben met verslavingsproblemen en die daarover graag in contact komen met lotgenoten. Op het openbare forum kun je anoniem berichten lezen van andere naasten en ervaringen en tips uitwisselen met mensen in een vergelijkbare situaties.

Voor partners, ouders of vrienden van iemand die overmatig rookt, gokt of alcohol, drugs of (slaap- en kalmerings)medicatie gebruikt. Ook naasten van mensen met eetproblemen kunnen er terecht.

Printversie van deze paginaPrint