Aanmelden

De nachtopvang is elke dag geopend. U kunt geen slaapplaats reserveren. U kunt zich tot 17.00 uur aanmelden bij Het Witte Huis. Hierna worden geen mensen meer opgenomen.

Een medewerker van Het Witte Huis bepaalt wie er in aanmerking komt voor een slaapplaats. Als er meer mensen dan plaatsen zijn, dan vallen de mensen die in de afgelopen 30 dagen het meest van de nachtopvang gebruik hebben gemaakt, af.
Mensen die zich ernstig agressief gedragen of ernstig psychotisch zijn, kunnen ook geweigerd worden.

U krijgt een warme maaltijd bij opname. Om 07.30 uur wordt u gewekt en kunt u tot 08.15 uur ontbijten. Om 09.00 uur verlaat u de nachtopvang weer.

Printversie van deze paginaPrint