Aanmelden crisisopvang

U kunt zich aanmelden via het centrale nummer voor aanmeldingen, intakes en advies is: 0113 26 73 92.

Na de aanmelding is er een telefonische intake en bekijken we of u terecht kunt op een van de locaties. Meestal kan dit nog op de dag zelf of de dag erna. Is het veiliger dat u buiten Zeeland opgevangen wordt? Dan proberen wij een geschikte plaats te vinden.

Printversie van deze paginaPrint