Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier. Aan de hand van deze gegevens wordt er contact met u opgenomen. Wanneer wij denken dat het sociaal pension een geschikte plaats is voor u, nodigen wij u uit voor een intake. U kunt u zelf aanmelden, of uw verwijzer kan dat voor u doen.

Voorafgaand aan een verblijf in het sociaal pension vindt er een gesprek plaats tussen u en een van de medewerkers. U vertelt wat de reden van uw aanmelding is, u geeft een beschrijving van uw huidige situatie en problematiek en de zaken waarbij u hulp nodig denkt te hebben. Samen met de medewerker bepaalt u of een verblijf in het sociaal pension geschikt is. Mocht dit niet het geval zijn dan proberen we u een andere passende oplossing te bieden.

Het sociaal pension kent een wachtlijst. Zodra er een woning of appartement vrijkomt, krijgt u van ons schriftelijk bericht over de verdere procedure.

In de privacy- en cookieverklaring van Emergis leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de aanmeldlink verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Printversie van deze paginaPrint