Begeleiding sociaal pension

Samen met uw begeleider stelt u uw begeleidingsplan op. Hierin staat waaraan u gaat werken of wat u wilt leren. U kunt denken aan het weer op orde brengen van uw financiële situatie, verstandig leren omgaan met het beschikbare geld, werken aan een dag- en nachtritme, zoeken naar of vasthouden van een zinvolle dagbesteding, studie of baan. Ook het organiseren van het huishouden, het opvoeden van uw kind(eren), het opbouwen van contacten met familie en vrienden, en dergelijke kunnen daarbij horen.

Het plan wordt wekelijks met u doorgenomen en regelmatig geëvalueerd. Waar nodig wordt het plan aangepast of aangevuld.

Aanwezigheid medewerkers
De begeleiding is in ieder geval altijd op werkdagen aanwezig van 09.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijden is in geval van crisis altijd een medewerker telefonisch bereikbaar.

Printversie van deze paginaPrint