Een patiënt verwijzen naar Emergis

Huisartsen, bedrijfsartsen en andere artsen kunnen hun patiënten verwijzen naar Indigo en Emergis voor:

In veel gevallen kunnen patiënten daarna zichzelf aanmelden, eventueel online. Het is ook mogelijk dat u als verwijzer een patiënt direct aanmeldt.

Verwijzen naar de maatschappelijke opvang en veilige opvang

Iedereen kan zichzelf aanmelden of door derden aangemeld worden bij:

Printversie van deze paginaPrint