Preventie

Emergis preventie ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die een verhoogd risico lopen op psychische klachten of een verslaving. Het preventieteam geeft verschillende trainingen, cursussen en voorlichtingsactiviteiten en biedt deskundigheidsbevordering, consultatie én advies aan professionals.

Emergis preventie werkt nauw samen met anderen. Het is immers vaak de huisarts, leerkracht of maatschappelijk werker die dreigende psychische en/of verslavingsproblematiek bij een kind, jongere, volwassene of oudere signaleert. Juist met hen maar zeker ook met andere maatschappelijke welzijns- en gezondheidsinstanties en gemeenten onderhoudt Emergis preventie goede contacten.

Aanmelden
Emergis preventie
T 0113 26 71 43
info@emergispreventie.nl

 

 

Printversie van deze paginaPrint