Informatie voor verwijzers

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke Opvang Zeeland, onderdeel van Emergis, biedt 24-uurs-crisisopvang aan vrouwen, mannen en hun kinderen die acuut onderdak of een veilig adres nodig hebben. Bijvoorbeeld om een situatie met huiselijk geweld, seksueel geweld of gedwongen prostitutie te ontvluchten.

Na de aanmelding is er een telefonische intake met de cliënt. Daarna bekijken we of de cliënt terecht kan op een van onze locaties. Meestal kan dit nog op de dag zelf of de dag erna. Is het veiliger dat een cliënt buiten Zeeland opgevangen wordt? Dan proberen wij een geschikte plaats te vinden.

Aanmelden
Centraal aanmeldnummer crisisopvang 0113 26 73 92

 

Printversie van deze paginaPrint