Forensische psychiatrie

De forensische zorg van Emergis omvat forensische psychiatrie en verslavingsreclassering. Forensische psychiatrie betekent letterlijk gerechtelijke psychiatrie. Het richt zich op mensen die onder invloed van een psychiatrische stoornis een strafbaar feit hebben gepleegd. Vanwege de stoornis is de kans groot dat ze nogmaals in de fout gaan. Een forensisch-psychiatrische behandeling heeft daarom altijd twee doelen: de stoornis behandelen én de samenleving beschermen.

Emergis forensische zorg is een polikliniek voor ambulante forensische psychiatrie. Forensische zorg is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met strafbaar gedrag. We werken vanuit Middelburg in diverse steden binnen de provincie. De meeste cliënten in de forensische psychiatrie worden verplicht behandeld op grond van een strafrechtelijke maatregel.

Cliënten kunnen aangemeld worden voor de programmalijnen:

  • Huiselijk geweld en partnermishandeling
  • Agressie & vermogen
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Aanmelden
Emergis forensische zorg
tel. 0113 26 72 50
fax 0118 68 69 91
Secretariaat: forensischezorg@emergis.nl

Printversie van deze paginaPrint