Verslavingsreclassering

Verslavingsreclassering is reclasseren met zorg vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen opnieuw een strafbaar feit plegen en tevens te zorgen dat zij weer volwaardig deel uitmaken van de samenleving. Daarom staat de verslavingsreclasseerder zowel in verbinding met partners in de justitieketen als met partners uit de zorg en het sociaal domein. De reclasseringsprofessionals van Emergis zijn gespecialiseerd in vroeghulp, reclasseringsadvies en reclasseringstoezicht. Daarnaast zijn zij extra geschoold op het gebied van verslavings- en psychiatrische problematiek. Doel is dat de beschermende factoren voor de cliënt worden versterkt en de risicofactoren verminderd.

Aanmelden
Telefoonnummer 0113 26 72 90

Printversie van deze paginaPrint