Zorgmachtiging

Als gedrag ten gevolge van een psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel dan kan een zorgmachtiging afgegeven worden. De verplichte zorg die met een zorgmachtiging opgelegd kan worden, heeft als doel het ernstige nadeel af te wenden, de geestelijke gezondheid en – indien van toepassing de fysieke gezondheid – van de betrokkene te stabiliseren en zodanig te herstellen dat hij/zij zo veel mogelijk autonomie terugkrijgt.

Lees meer in de folder Zorgmachtiging.

Meer folders over de wet verplichte ggz vind je hier.

Printversie van deze paginaPrint