Vrijheid

Als u vrijwillig opgenomen bent dan mag u de afdeling en het terrein van Emergis verlaten wanneer u wilt, zolang dit niet ten koste gaat van uw behandeling. Als u erg vaak weg bent, kan Emergis de behandeling stoppen. Houd er rekening mee dat op sommige afdelingen aparte regels gelden. Dan moet u bijvoorbeeld op bepaalde momenten aanwezig zijn. Dit wordt altijd vooraf bekend gemaakt.

Men dient voor 23.00 uur terug te zijn binnen de afdeling. Er kunnen afspraken gemaakt worden om daarvan af te wijken. Weekendverlof loopt van vrijdag 16.00 uur tot zondag 23.00 uur.

Sociale contacten

Tijdens uw opname kunt u gewoon contact houden met uw familie, vrienden of anderen. Op iedere afdeling is telefoon en internet. Ook kunt u post ontvangen en versturen. Medewerkers mogen uw post niet lezen. U beheert uw eigen geld, tenzij u een bewindvoerder of curator heeft.

Bezoektijden

Uiteraard kunnen uw familie en vrienden u bezoeken. De bezoektijden zijn:

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 18.30 tot 21.00 uur.
  • woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen: 14.00 tot 21.00 uur.

Wilt uw bezoek op een ander moment komen? Maak hierover dan een afspraak met een van de medewerkers. Vanwege de privacy van andere cliënten kunt u uw bezoek het beste ontvangen in het restaurant.

Op sommige afdelingen gelden andere bezoektijden.

Printversie van deze paginaPrint