Wat is forensische zorg?

Emergis forensische zorg is een polikliniek voor ambulante forensische psychiatrie. Forensische zorg is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met strafbaar gedrag. We werken vanuit Middelburg in diverse steden binnen de provincie.

Forensische psychiatrie betekent letterlijk gerechtelijke psychiatrie. Het richt zich op mensen die onder invloed van een psychiatrische stoornis een strafbaar feit hebben gepleegd.

Er zijn drie programmalijnen die we aanbieden:

  • Huiselijk geweld en partnermishandeling
  • Agressie & vermogen
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Printversie van deze paginaPrint