Wat is forensische zorg?

Forensische zorg Zeeland (FZZ) is een afdeling binnen het sociaal domein en de forensische zorg waar je terecht kunt voor ambulante forensische psychiatrie. FZZ is gespecialiseerd in het geven van behandelingen aan mensen die een justitieel kader hebben. Dit zijn mensen waarbij de behandeling is opgelegd door de strafrechter omdat zij een strafbaar feit hebben gepleegd én lijden aan een stoornis, verslaving en/of verstandelijke beperking. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden: van het strafrecht én de zorg. Forensische zorg heeft als uiteindelijk doel het vergroten van de (maatschappelijke) veiligheid en het terugdringen van recidiverisico’s.

Uitzondering op aanmelding via het justitieel kader zijn de plegers van huiselijk geweld en naasten. Zij kunnen behandeld worden in een vrijwillig kader.

Printversie van deze paginaPrint