Aanmelden

Iemand vrijwillig aanmelden bij Emergis forensische zorg is eenvoudig. Een verwijzer, bijvoorbeeld de huisarts of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, hoeft alleen te bellen. Als de aanmelding terecht is, wordt de cliënt zo snel mogelijk schriftelijk uitgenodigd voor een intakegesprek. Na het gesprek wordt besloten welke behandeling het meest passend is. In de meeste gevallen kan iemand binnen een paar weken met een behandeling beginnen.
Alle onvrijwillige aanmeldingen vinden plaats in het kader van een justitiële titel.

Emergis forensische zorg
Vrijlandstraat 33e
4337 EA  Middelburg
telefoon 0113 26 72 50
forensischezorg@emergis.nl

 

Printversie van deze paginaPrint